Blog Image

Kerteminde Maritime Haver

Status 31. juli 2018

Anlæggets tilstand Posted on 04 Aug, 2018 11:03:17

Anlægget. De 4 gule farvandsafmærkninger skal kontrolleres 2 gange om året, oktober og april. Fokus på udskiftning af sjækler og split. Næste gang oktober 2018. På bæreline 1, 2 og 3 blev der udskiftet opdriftsbøjer. 5 store røde bøjer er nu koblet på bærelinerne. På line 1 er der endnu 2 hvide opdriftsbøjer i den østlige ende. 5 sjækler med split er udskiftet. En enkelt split var meget slidt. Bærelinen ved en kovs var næsten slidt over. Skaden blev udbedret på stedet. Alle bæreliner med sjækler og kovse blev udkskiftet i april 2017. Alle bæreliner med opdriftsbøjer, kovse og sjækler skal kontrolleres en gang om året inden anlægget tages igang . Vi skal have kovse, sjækler med splitter parat til udskiftning. Ved feltarbejdet var Elviras ” kran” uundværlig. Store rørtænger og en vinkelsliber blev også anvendt. Besætningen på 7 mand lærte meget den dag. – Der var ingen synlige muslinger eller tang på den øvre del af ankerkæden.

Bæreline 1. Kontrolleret for 10 dage siden. Der var rigtig, rigtig mange 3 mm store muslinger på den 50 m lange bændel, også på bærelinen, hvor der endvidere var muslinger på 3 cm fra settling i september-oktober 2017. Det var som det burde være. Ikke kontrolleret den 31. juli.

Bæreline 2. Hele linen gennemgået grundigt. 8 strømper med muslinger fra Mads Hecters forsøg i vinter blev fjernet fra linen. Der var enkelte større muslinger tilbage efter at edderfuglene havde været der i februar. Den ledige strømpeplads var nu dækket med helt små muslinger. De 8 strømper hænger nu inde i moleanlægget til fortsat observation ( frodeforsøg).

45 strømper med minimuslinger udhængt i maj blev gennemspulet med vand. Spulingen var ret så effektiv til af fjerne de helt små muslinger og de totter af tang ( rødalger?) som groede på strømperne. I ugerne fremover må det overvejes om strømperne skal spules på ny. Tabet af større muslinger var minimalt ved processen. Desværre var mange af muslingerne voldsomt begroede med rurer. Der forestår et større rengøringsarbejde når de skal høstes og fortæres.

Mange af strømperne var gledet sammen på bærelinen. De blev adskilt og bundet fast påny med en skridsikker knude. Der blev udhængt et større antal supplerende grå opdriftsbøjer. Det endte med at se pænt og regelmæssigt ud på linen. Bærelinen blev renset for de små muslinger på omkring 3 mm samt de større på omkring 3 cm. Der var ikke så mange af de større muslinger. De blev taget med hjem i en fiskekasse og en del af dem blev strømpet dagen efter ( frodeforsøg) . Strømperne hænger nu i moleanlægget til fortsat observation.

Bæreline 3. For 10 dage siden undersøgte vi sukkertangen, Et enkelt forsøg tilbage. Sukkertangen var også helt dækket med små muslinger. De vil helt naturligt falde af tangen efterhånden. Sukkertangen vokser især i vinterperioden. Vi fjernede ikke de små muslinger fra bærelinen, men nøjedes med at udskifte endebøjerne med de større røde bøjer.

Bæreline 4 og 5 er udlejet til Mads Hecter. Pt har vi heller ikke behov for at bruge dem.Status 3. juni 2018

Anlæggets tilstand Posted on 07 Jun, 2018 10:52:57

Anlæggets tilstand. De 4 gule farvandsafmærkninger har fået nye splitter og skulle gerne kunne kunne holde til efteråret, hvor de igen efterses. Bæreliner er efterset og sjækel og kovs er skiftet på line 3. Der er indkøbt 6 store røde bøjer, der skal udskiftes med de punkterede bøjer. Disse er markeret med line og grå opdriftsbøje. Minimum et anker mangler line med opdriftsbøje. Linen skal bruges for at kunne flytte ankret.

Bæreline 1. 8. maj blev en bændel på 50 m udhængt. For hver 2 meter er bændlen bundet til bærelinen, og midt imellem belastet med et lille cementlod. Bændlen optager ca. 30 m af den 50 m lange bæreline. Der hænger stadig 2 liner med 1 1/2 år gamle sukkertang. Disse er ikke undersøgt. Den 26. maj blev bændlen besigtiget. Den så fin ud og var næsten ikke bevokset med alger. Ingen synlige tegn på settling af muslinger.

Bæreline 2. Den 26. maj blev 46 en meter lange strømper med minimuslinger fra efteråret 2017 udhængt med 75 cm afstand. Indtil da har de hængt i moleanlægget.
De er strømpet henholdsvis december 2017 og 21. april. De førstnævnte er brudt igennem strømpen og sidder pænt uden på strømpen. De sidst strømpede sidder endnu inde i strømpen. De 36 første strømper er af blandet oprindelse. De sidste 10 er fra december 2017. Settler nye muslinger på disse strømper. Der er ledig kapacitet til flere strømper.

Bæreline 3. Forsøget med 6 liner med sukkertang er nu afsluttet. De 5 er taget op. Den 6. forbliver i anlægget. Forsøget var en succes. Det er let at dyrke sukkertang om vinteren på basis af podede liner. De længste blade var 60 cm lange og op til 8 cm brede.
De vokser ikke længere. Til vinter igen vil de vokse? De burde have været høstet noget tidligere, hvor de var lækre at se på. – På linen er der nu kun en 2 m lang line med sukkertang.

Bæreline 4 og 5. Linerne er udlånt til Mads Hecter, der har forskellige forsøg med bændler til seetling med henblik på en professionel muslingeproduktion.

I moleanlægget resterer der for tiden 25 strømper med minimuslinger og 24 strømper med store muslinger til konsum. Minimuslingerne er relativ store op til 5 cm. Konsummuslingerne er op til 2 år gamle.Status 17. februar 2018

Anlæggets tilstand Posted on 18 Feb, 2018 20:58:55

Der er sket meget siden november 2017. Jeg har været ude flere gange, men det var første gang at hele anlægget kunne inspiceres pga havblik og tid nok.

Bæreline 1 Der er 2 korte liner med sukkertang fra december 2016. De var flotte i foråret 2017. Nu er de ikke lækre. De er fulde af rurer. Måske kan de nå at vokse sig kønne. Vi har høstet 11 bændler med minimuslinger til konsum fra sommeren 2018. Mere end 30 strømper hænger nu i moleanlægget.

Mads Hecter har høstet 5 bændler, der blev til 52 strømpede minimuslinger på line 2.
4 bændler blev ikke høstet. Der var ikke længere muslinger på dem. De er faldet af eller edderfugle har spist dem. De var nu stærkt begroet med rurer.

Bæreline 2. For 3 uger siden besigtigede Mads strømperne. Det så fint ud. Men vi kunne nu konstatere at de 52 strømper næsten var blevet ribbet for muslinger. Der var kun små klumper muslinger tilbage på hver strømpe. Edderfuglene har været her.

Bæreline 3. For 14 dage siden afsluttede forskeren Esben forsøget med søsalat. Det så lovende ud . Det er noget som vi med succes kan dyrke fremover, hvis vi får produceret podede liner. Forsøget med de 6 liner med sukkertang går fremragende. De smager udmærket. De længste sukkertang var 50 cm. De skal høstes til foråret.

Bæreline 5. Hvilket skrækkelig syn. Jeg havde forventet en tung lastet line pakket med minimuslinger. Men edderfuglene havde ryddet den næsten totalt for muslinger. De har været effektive.

Hvis vi har muslinger hængende vinteren over i anlægget, skal vi tilsyneladende regne med at edderfugle kan ribbe det meste.Status 4. november 2017

Anlæggets tilstand Posted on 07 Nov, 2017 11:14:56

Vi sejlede ud med 4 fiskekasser og 2 store plastikbaljer til opbevaring af muslinger. Mads Hechter ville gerne undersøge muslinger på bændlerne.

Bæreline 1. Bændlerne med små muslinger tynger nu linen så meget at flere af de grå opdriftsbøjer er neddykkede. Det er sket siden den 23. september.

Vi startede fra den vestlige ende. Den første bændel havde kun få muslinger tilbage. Bændel nr. 2 var overvældende stor af muslinger, men under forsøget på at bjerge den raslede næsten alle muslingerne af bændlen. Muslingerne sidder som et lårtykt rør rundt om bændlen, og der skal ikke meget til før røret glider af bændlen og ned i dybet. Den tredie bændel fik vi op helt intakt.

En bændel på 2 m fuld af muslinger kan fylde en balje. 30 – 40 kg små muslinger, hvoraf størrelsen på 30 – 40 mm dominerer. De er smukke og blanke stort set uden rurer. Det er indlysende, at det erhvervsmæssigt undersøges, om denne muslingestørrelse kan udnyttes.

Mads fik baljen med de små muslinger. Han vil undersøge størrelse og vægt af dem. Er det muligt maskinelt at sortere muslingerne i størrelser og udnytte dem industrielt.

Bæreline 2. Her har vi de store muslinger parat til konsum. Vi startede fra den vestlige ende. Vi fik vel 5 strømper op, så var de 4 fiskekasser og en balje fulde af muslinger, og vi måtte stoppe. Der er nok 30 kg muslinger på en god strømpe.

De største muslinger er nu omkring 7 cm, imponerende vækst. Mange af de flotte muslinger er dog i løbet af den sidste måned blevet begroet med rurrer, endda temmelig mange. Det er mærkeligt, at det ikke er sket for de små muslinger på bæreline 1.

Også fra strømperne var klumper af muslinger faldet af under optagningen. Jo længere vi venter med at tage bændler og strømper op og ind til moleanlæget, desto større vil tabet være. Produktionsmæssigt et tab, men for os i foreningen betyder det ikke noget. Vi har i forvejen så mange muslinger, at vi ikke selv kan nå at spise dem.

Bæreline 3. For 3 uger siden blev der imellem 2 grå opdriftbøjer mod øst hængt 7 omkring 2 m lange forsøgsliner op med små planter af søsalat. For en uge siden blev det suppleret med 5 korte liner podet med sukkertang. Det indgår i et forsøg fra Århus Universitet. Universitetet vil undersøge hvordan de trives og vokser under forskellige forhold. Bernt er vores kontaktperson.

Bæreline 5 blev ikke undersøgt.

Vores medlem Mads Kirketerp har med snorkeludstyr undersøgt en stor del af havanlægget. Tilsyneladende ser det godt ud. Bortset fra at nogle af de store opdriftsbøjer er punkteret og er blevet suppleret, har der ikke i år været problemer.
Opdriftsbøjerne er gamle og slidte.Status 23. september 2017

Anlæggets tilstand Posted on 27 Sep, 2017 10:54:32

Store høstdag.

Der var tursejlads til anlægget for medlemmer og interesserede. Der blev hentet muslinger fra line 2 og line 1 blev besigtiget.

Ca. 100 kg større muslinger blev ved Jollehavnens klubhus sorteret fra udvalgte strømper. Muslingerne blev spist til festmiddagen for 20 medlemmer, taget med hjem eller foræret til gæster. I anlægget er der nok mere end 200 kg større muslinger. Det samme er tilfældet inde i moleanlæget. Vi kommer til at forære muslinger til potentielle medlemmer?

De mindre muslinger fra de sorterede strømper blev fyldt i ca. 10 stk. 2 m lange strømper, der nu hænger i moleanlægget. De største af disse muslinger kan nok høstes til foråret.- Vi burde fra nu af kunne høste konsummuslinger året rundt af muslinger større end 5 cm.

Vi kommer til at udvide kapaciteten i moleanlæget, når muslingerne tages ind inden vinteren.

Bæreline 1. 19 bændler med en overdådighed af muslinger fra juni og senere. De er vokset hurtigt og får bændlerne til at bule ud, 5 – 10 cm. De skulle kunne nå en størrelse op til 40 mm inden vinteren. – Det er fantastisk så enkelt det er at dyrke muslinger i enorme mængder. Der er dog en naturlig forklaring, da de på linerne ikke bliver spist af krabber, søstjerner m.v.

På linen har vi også 2 stk. 5 m lange liner tæt bevokset med sukkertang, der skal klippes ned, så vi får nye lækre skud i vinterperioden. Vi har lært, at de skal høstes inden maj.

Bæreline 2. 9 strømper har forsøgsvis været sænket ned på bunden i en uge. Det er en succes på den måde, at krabber, søstjerner og andre dyr har taget for sig af små og mellemstore muslinger. Tilbage blev de største muslinger. Vægtmæssigt var der nok kun 25 % tilbage. Hvis vi fremover vil anvende metoden skal strømperne tages op igen efter 3 – 4 dage.

Ud af 25 strømper er der vel 10 – 12 tilbage på linen. De der har set Emils billede af en strømpe på vores båd forstår, hvilken åbenbaring det er, at se den 2 meter lange, smukke og sorte slange af større muslinger. Strømpen har en diameter på 15 cm og en vægt på omkring 20 kg. – Hvor er det taknemmeligt og let at dyrke linemuslinger i vores område af Storebælt. Inden vinteren kommer de ind i moleanlæget, også for at undgå at muslingerne kan blive spist af edderfugle.

De tykke muslingestrømper har deres egen flora og fauna. Heldigvis er de kun i meget begrænset omfang bevokset med alger. Efter en pelagisk start er nogle arter blevet på strømperne, der fungerer som lange muslingerev. De rurrer, der har sat sig, forbliver på muslingerne. I år er det dog ikke mange. Det kan vrimle med krabber og søstjerner få mm store. De lever et risikabelt liv. Har de engang mistet fodfæstet ender de nede på bunden. Der er børsteorme nogle få cm store og mange ganske små tanglopper. Videooptagelser eller billeder må vise os om der også er fisk ved strømperne.

Bæreline 3. Her hænger der ca. 10 strømper i forskellige længder og udhængt på forskellige tidspunkter. De viser blandt andet, hvad vi allerede har lært, at kommer strømperne ud om sommeren, når de ganske små muslinger sætter sig efter en pelagisk periode, så vil strømperne blive dækket af et lag af små muslinger. De større muslinger vil blive lukket inde, hvis ikke den bomuld som de små muslinger sætter sig på er rådnet bort.- Derfor skal produktionsstrømperne være hængt ud i april – maj inden muslingerne begynder at gyde i maj – juni.

Af de europæiske forsøgsøsters, der blev hængt ud i kinaruser, har kun 25 % overlevet. De overlevende er overført til bakker i moleanlægget, hvor vi også har haft europæiske østers siden april. I moleanlægget har knapt halvdelen overlevet de første 5 måneder. Det er tvivlsomt, nok ganske umuligt, at dyrke denne art med den saltholdighed, som vi har i Storebælt. Derimod har vi i hele perioden opbevaret omkring 25 stillehavsøsters. Her er der ingen døde. Denne indvasive art lever også inde i Kerteminde Fjord.

Bæreline 4. Der har ikke været hængt nogen line ud. Der har ikke været noget behov. Faktisk kunne hele vores muslingeproduktion foregå på kun 2 bæreliner.

Bæreline 5. Den har været reserveret SDU til eventuelle forsøg. Den er fuldstændig overbegroet med små muslinger, der har øget diameteren fra 20 til omkring 50 mm.
De tynger bærelinen kraftigt ned. Vi har ikke taget stilling endnu, om hvad vi skal inden vinteren.Status 26. august 2017

Anlæggets tilstand Posted on 26 Aug, 2017 16:58:54

Bæreline 1. Bændlerne er nu propfÿldte med små muslinger. Behovet og mere til for næste års produktion er nu dækket. Bærelinen blev renset for alger og nysetlede muslinger. Det seneste stykke tid har der været en enorm setling på fiskernes garn. Det samme må være sket her. – Supplerende opdriftsbøjer blev monteret.

Ankerkæderne i hele anlægget er overbegroet med små og større muslinger. Det tynger bøjerne ned. Vores dykkere må inspicere og rense ankre og kæder.

Bæreline 2. Strømperne er nu tykke af muslinger op til omkring 40 – 45 mm i størrelse. Helt overdådigt. Der er også mange mindre muslinger, men de kommer ikke til helt at overbevokse de større muslinger, som det skete i 2016. Det ser fornuftigt ud. Måske hjælper de mange små nye søstjerner med at spise de helt små muslinger.

Strømperne er 2 m lange. De er nu meget tunge og uhandige. Når vi begynder at høste bliver de halveret til 1 m.

Forsøgsvis valgte vi at sænke 3 strømper ned på bunden via 5 m tov. Om kort tid skal de hæves op igen. Så må vi se om krabberne har hjulpet os med at komme af med små muslinger.

Bærelinen blev renset for brunalger ( fedtemøg) og små muslinger. Supplerende opdriftsbøjer blev på monteret.

Bæreline 3. De 2 kinaruser med europæiske østers blev undersøgt for levende og døde eksemplarer og 2 grupper af små østers blev målt. 42% af de store østers er nu døde. mange af dem er døde de seneste dage. Kødet er endnu frisk. De 2 grupper af små østers er i gennemsnit vokset fra 4,7 til 5,1 cm og fra 5,6 til 6,0 cm, men hvad hjælper det, når de begynder at dø. 36 % er nu døde. – 3 meget store stillehavsøsters, som vi også havde i rusen, trives tilsyneladende.

Inde i moleanlægget ser vi nu også at de europæiske østers begynder at dø, medens nogle stillehavsøsters alle synes at trives. – Det synes håbløst at tro på at vi kan dyrke europæiske østers. Saltholdigheden er nok ikke tilstrækkelig stor. Derimod trives stillehavsøsters.

Der hænger en del strømper af forskellig alder på bærelinen. De blev ikke undersøgt.

Der blev ikke undersøgt flere bæreliner.Status 2. august 2017

Anlæggets tilstand Posted on 02 Aug, 2017 20:18:57

5 mand brugte 2 timer ude ved anlægget.

Bæreline 1. Med gummihandsker var det let at stryge muslingerne væk fra bærelinen. Alle bændler blev besigtiget. Muslingerne sidder ikke lige tæt på alle. Faktisk sad de tættere på bærelinen. Vi får sikkert muslinger nok fra bændlerne. Kniber det så har vi som reserve bæreline 5 som vi ikke gør noget ved og som forventes dækket af små muslinger.

Det var en ynk at se de 2 liner med sukkertang. Hvor tangen for en måned siden var lækker, så er den nu helt overbegroet og er tilsyneladende ikke vokset. Sukkertang skal nok høstes om foråret.

Bæreline 2. Det var strømperne med en overdådig mængde af mellemstore muslinger, som krævede meget arbejde. Små muslinger kunne forsigtigt børstes af, men det var spulingen med vand der var mest effektiv . Strømperne kunne ikke rengøres helt for de små muslinger, og nogle af de store tog vi af og kom i 5 nye strømper, plus de mange som vi tog med hjem i en ruse til ophængning i molenanlægget.

I september, når strømperne er blevet endnu mere besat af nyankomne små muslinger, vil vi forsøge at sænke nogle af strømperne ned på bunden i 3 -4 dage, så at strandkrabberne kan hjælpe med at fjerne små muslinger. Vi vil simpelten med 5 m lange liner forlænge strømpernes tilkobling til bærelinen.

Uanset hvad der sker de næste måneder, så vil vi få en overdådig produktion af større muslinger til konsum. Vores øvelse går ud på at få dem så rene som muligt inden de kommer i land.

Bæreline 3. En del østers i kinaruserne er nu døde. Forholdene er nok ikke optimale for dem. De har ikke et fast underlag at ligge på. Det er tilfældigt hvordan de vender og kommer måske til at ligge for tæt. Vi må se hvordan det går med dem fremover.
Men dyrkningen af østers vil lige som tang være en udfordring fremover.

På linen har vi strømper med muslinger, der er udhængt på forskellige tidspunkter. De blev spulet for at fjerne det værste skidt fra dem.

De er faringer, som vi nu har gjort, tyder på at det vil være optimalt for produktionen at strømpe små muslinger tidligt om foråret og hænge dem ud i god tid inden de nye små muslinger kommer fra maj måned af.

Bæreline 5 repræsenterer nu en reserveproduktion af små muslinger.

Vores båd er simpelthen perfekt til feltarbejdet. Den kan ikke være mere hensigtsmæssigt indrettet. Uden den havde arbejdet ude i anlægget været uoverskueligt. Nu kan det gøres på maksimalt et par timer per gang.Status 24. juli 2017

Anlæggets tilstand Posted on 29 Jul, 2017 15:32:00

Bæreline 1. Bændlerne er pænt besat med små 1 – 2 mm muslinger. Men alle bærelinerne er næsten helt dækket med små mørke muslinger. De er uønskede, og bør fjernes ved børstning, eller skrabning. De to 5 m lange liner med sukkertang blev ikke undersøgt.

Bæreline 2. Strømperne med muslinger til efterårshøst har også fået besøg af de små muslinger, og indtil oktober kan der forventes at der kommer endnu flere. De store muslinger sidder tæt og er pæne blanke. Der er dog begyndt at komme små rurer på nogle og også små søstjerner ca. 2 mm store. Det kan forventes, at der også om kort tid vil komme små pelagiske krabber. Også tanglopper var der. Strømperne begynder at få deres egen fauna.

De små muslinger bør fjernes fra strømperne og bærelinerne. Om muligt bør også rurerne forsøges børstet af. De små søstjerner og de kommende små krabber kan være allierede i den fremtidige bekæmpelse af de små muslinger.

Det kan overvejes om nogle af de største muslinger skal pilles fra og strømpes påny ude i felten.

I september kan det overvejes at gøre som de gør i Limfjorden for at fjerne de mindste muslinger. Alle strømper sænkes ned på bunden i 3 – 4 dage og tages langsomt op fra bunden. Her vil de større strandkrabber æde løs af de små muslinger.

Bæreline 3. 8 “poser” med meget store muslinger er taget op og hænger nu i moleanlægget til afhentning. De var helt overbegroet af polypdyr og husede en rig fauna. Hvis de forblev i havanlægget ville de blive helt dækket af blandt andet små muslinger. Det har ikke længere noget formål at de hænger ude i havanlægget.

Der hænger også nogle strømper med muslinger, der er strømpet senere end bæreline 2. De blev ikke undersøgt.

Der blev udhængt 2 kinaruser med ialt 175 europæiske østers. I den ene ruse er der i det øverste”rum” 14 østers fra 3,7 til 5,7 cm med en gennemsnitstørrelse på 4,7 cm. I rum 2 er der 13 fra 4,6 – 7,0 cm, gennemsnit 5,6 cm. Formålet er at undersøge om de kan overleve og vokse i vores havanlæg.Next »