Bæreline 1. Bændlerne er pænt besat med små 1 – 2 mm muslinger. Men alle bærelinerne er næsten helt dækket med små mørke muslinger. De er uønskede, og bør fjernes ved børstning, eller skrabning. De to 5 m lange liner med sukkertang blev ikke undersøgt.

Bæreline 2. Strømperne med muslinger til efterårshøst har også fået besøg af de små muslinger, og indtil oktober kan der forventes at der kommer endnu flere. De store muslinger sidder tæt og er pæne blanke. Der er dog begyndt at komme små rurer på nogle og også små søstjerner ca. 2 mm store. Det kan forventes, at der også om kort tid vil komme små pelagiske krabber. Også tanglopper var der. Strømperne begynder at få deres egen fauna.

De små muslinger bør fjernes fra strømperne og bærelinerne. Om muligt bør også rurerne forsøges børstet af. De små søstjerner og de kommende små krabber kan være allierede i den fremtidige bekæmpelse af de små muslinger.

Det kan overvejes om nogle af de største muslinger skal pilles fra og strømpes påny ude i felten.

I september kan det overvejes at gøre som de gør i Limfjorden for at fjerne de mindste muslinger. Alle strømper sænkes ned på bunden i 3 – 4 dage og tages langsomt op fra bunden. Her vil de større strandkrabber æde løs af de små muslinger.

Bæreline 3. 8 “poser” med meget store muslinger er taget op og hænger nu i moleanlægget til afhentning. De var helt overbegroet af polypdyr og husede en rig fauna. Hvis de forblev i havanlægget ville de blive helt dækket af blandt andet små muslinger. Det har ikke længere noget formål at de hænger ude i havanlægget.

Der hænger også nogle strømper med muslinger, der er strømpet senere end bæreline 2. De blev ikke undersøgt.

Der blev udhængt 2 kinaruser med ialt 175 europæiske østers. I den ene ruse er der i det øverste”rum” 14 østers fra 3,7 til 5,7 cm med en gennemsnitstørrelse på 4,7 cm. I rum 2 er der 13 fra 4,6 – 7,0 cm, gennemsnit 5,6 cm. Formålet er at undersøge om de kan overleve og vokse i vores havanlæg.