5 mand brugte 2 timer ude ved anlægget.

Bæreline 1. Med gummihandsker var det let at stryge muslingerne væk fra bærelinen. Alle bændler blev besigtiget. Muslingerne sidder ikke lige tæt på alle. Faktisk sad de tættere på bærelinen. Vi får sikkert muslinger nok fra bændlerne. Kniber det så har vi som reserve bæreline 5 som vi ikke gør noget ved og som forventes dækket af små muslinger.

Det var en ynk at se de 2 liner med sukkertang. Hvor tangen for en måned siden var lækker, så er den nu helt overbegroet og er tilsyneladende ikke vokset. Sukkertang skal nok høstes om foråret.

Bæreline 2. Det var strømperne med en overdådig mængde af mellemstore muslinger, som krævede meget arbejde. Små muslinger kunne forsigtigt børstes af, men det var spulingen med vand der var mest effektiv . Strømperne kunne ikke rengøres helt for de små muslinger, og nogle af de store tog vi af og kom i 5 nye strømper, plus de mange som vi tog med hjem i en ruse til ophængning i molenanlægget.

I september, når strømperne er blevet endnu mere besat af nyankomne små muslinger, vil vi forsøge at sænke nogle af strømperne ned på bunden i 3 -4 dage, så at strandkrabberne kan hjælpe med at fjerne små muslinger. Vi vil simpelten med 5 m lange liner forlænge strømpernes tilkobling til bærelinen.

Uanset hvad der sker de næste måneder, så vil vi få en overdådig produktion af større muslinger til konsum. Vores øvelse går ud på at få dem så rene som muligt inden de kommer i land.

Bæreline 3. En del østers i kinaruserne er nu døde. Forholdene er nok ikke optimale for dem. De har ikke et fast underlag at ligge på. Det er tilfældigt hvordan de vender og kommer måske til at ligge for tæt. Vi må se hvordan det går med dem fremover.
Men dyrkningen af østers vil lige som tang være en udfordring fremover.

På linen har vi strømper med muslinger, der er udhængt på forskellige tidspunkter. De blev spulet for at fjerne det værste skidt fra dem.

De er faringer, som vi nu har gjort, tyder på at det vil være optimalt for produktionen at strømpe små muslinger tidligt om foråret og hænge dem ud i god tid inden de nye små muslinger kommer fra maj måned af.

Bæreline 5 repræsenterer nu en reserveproduktion af små muslinger.

Vores båd er simpelthen perfekt til feltarbejdet. Den kan ikke være mere hensigtsmæssigt indrettet. Uden den havde arbejdet ude i anlægget været uoverskueligt. Nu kan det gøres på maksimalt et par timer per gang.