Bæreline 1. Bændlerne er nu propfÿldte med små muslinger. Behovet og mere til for næste års produktion er nu dækket. Bærelinen blev renset for alger og nysetlede muslinger. Det seneste stykke tid har der været en enorm setling på fiskernes garn. Det samme må være sket her. – Supplerende opdriftsbøjer blev monteret.

Ankerkæderne i hele anlægget er overbegroet med små og større muslinger. Det tynger bøjerne ned. Vores dykkere må inspicere og rense ankre og kæder.

Bæreline 2. Strømperne er nu tykke af muslinger op til omkring 40 – 45 mm i størrelse. Helt overdådigt. Der er også mange mindre muslinger, men de kommer ikke til helt at overbevokse de større muslinger, som det skete i 2016. Det ser fornuftigt ud. Måske hjælper de mange små nye søstjerner med at spise de helt små muslinger.

Strømperne er 2 m lange. De er nu meget tunge og uhandige. Når vi begynder at høste bliver de halveret til 1 m.

Forsøgsvis valgte vi at sænke 3 strømper ned på bunden via 5 m tov. Om kort tid skal de hæves op igen. Så må vi se om krabberne har hjulpet os med at komme af med små muslinger.

Bærelinen blev renset for brunalger ( fedtemøg) og små muslinger. Supplerende opdriftsbøjer blev på monteret.

Bæreline 3. De 2 kinaruser med europæiske østers blev undersøgt for levende og døde eksemplarer og 2 grupper af små østers blev målt. 42% af de store østers er nu døde. mange af dem er døde de seneste dage. Kødet er endnu frisk. De 2 grupper af små østers er i gennemsnit vokset fra 4,7 til 5,1 cm og fra 5,6 til 6,0 cm, men hvad hjælper det, når de begynder at dø. 36 % er nu døde. – 3 meget store stillehavsøsters, som vi også havde i rusen, trives tilsyneladende.

Inde i moleanlægget ser vi nu også at de europæiske østers begynder at dø, medens nogle stillehavsøsters alle synes at trives. – Det synes håbløst at tro på at vi kan dyrke europæiske østers. Saltholdigheden er nok ikke tilstrækkelig stor. Derimod trives stillehavsøsters.

Der hænger en del strømper af forskellig alder på bærelinen. De blev ikke undersøgt.

Der blev ikke undersøgt flere bæreliner.