Store høstdag.

Der var tursejlads til anlægget for medlemmer og interesserede. Der blev hentet muslinger fra line 2 og line 1 blev besigtiget.

Ca. 100 kg større muslinger blev ved Jollehavnens klubhus sorteret fra udvalgte strømper. Muslingerne blev spist til festmiddagen for 20 medlemmer, taget med hjem eller foræret til gæster. I anlægget er der nok mere end 200 kg større muslinger. Det samme er tilfældet inde i moleanlæget. Vi kommer til at forære muslinger til potentielle medlemmer?

De mindre muslinger fra de sorterede strømper blev fyldt i ca. 10 stk. 2 m lange strømper, der nu hænger i moleanlægget. De største af disse muslinger kan nok høstes til foråret.- Vi burde fra nu af kunne høste konsummuslinger året rundt af muslinger større end 5 cm.

Vi kommer til at udvide kapaciteten i moleanlæget, når muslingerne tages ind inden vinteren.

Bæreline 1. 19 bændler med en overdådighed af muslinger fra juni og senere. De er vokset hurtigt og får bændlerne til at bule ud, 5 – 10 cm. De skulle kunne nå en størrelse op til 40 mm inden vinteren. – Det er fantastisk så enkelt det er at dyrke muslinger i enorme mængder. Der er dog en naturlig forklaring, da de på linerne ikke bliver spist af krabber, søstjerner m.v.

På linen har vi også 2 stk. 5 m lange liner tæt bevokset med sukkertang, der skal klippes ned, så vi får nye lækre skud i vinterperioden. Vi har lært, at de skal høstes inden maj.

Bæreline 2. 9 strømper har forsøgsvis været sænket ned på bunden i en uge. Det er en succes på den måde, at krabber, søstjerner og andre dyr har taget for sig af små og mellemstore muslinger. Tilbage blev de største muslinger. Vægtmæssigt var der nok kun 25 % tilbage. Hvis vi fremover vil anvende metoden skal strømperne tages op igen efter 3 – 4 dage.

Ud af 25 strømper er der vel 10 – 12 tilbage på linen. De der har set Emils billede af en strømpe på vores båd forstår, hvilken åbenbaring det er, at se den 2 meter lange, smukke og sorte slange af større muslinger. Strømpen har en diameter på 15 cm og en vægt på omkring 20 kg. – Hvor er det taknemmeligt og let at dyrke linemuslinger i vores område af Storebælt. Inden vinteren kommer de ind i moleanlæget, også for at undgå at muslingerne kan blive spist af edderfugle.

De tykke muslingestrømper har deres egen flora og fauna. Heldigvis er de kun i meget begrænset omfang bevokset med alger. Efter en pelagisk start er nogle arter blevet på strømperne, der fungerer som lange muslingerev. De rurrer, der har sat sig, forbliver på muslingerne. I år er det dog ikke mange. Det kan vrimle med krabber og søstjerner få mm store. De lever et risikabelt liv. Har de engang mistet fodfæstet ender de nede på bunden. Der er børsteorme nogle få cm store og mange ganske små tanglopper. Videooptagelser eller billeder må vise os om der også er fisk ved strømperne.

Bæreline 3. Her hænger der ca. 10 strømper i forskellige længder og udhængt på forskellige tidspunkter. De viser blandt andet, hvad vi allerede har lært, at kommer strømperne ud om sommeren, når de ganske små muslinger sætter sig efter en pelagisk periode, så vil strømperne blive dækket af et lag af små muslinger. De større muslinger vil blive lukket inde, hvis ikke den bomuld som de små muslinger sætter sig på er rådnet bort.- Derfor skal produktionsstrømperne være hængt ud i april – maj inden muslingerne begynder at gyde i maj – juni.

Af de europæiske forsøgsøsters, der blev hængt ud i kinaruser, har kun 25 % overlevet. De overlevende er overført til bakker i moleanlægget, hvor vi også har haft europæiske østers siden april. I moleanlægget har knapt halvdelen overlevet de første 5 måneder. Det er tvivlsomt, nok ganske umuligt, at dyrke denne art med den saltholdighed, som vi har i Storebælt. Derimod har vi i hele perioden opbevaret omkring 25 stillehavsøsters. Her er der ingen døde. Denne indvasive art lever også inde i Kerteminde Fjord.

Bæreline 4. Der har ikke været hængt nogen line ud. Der har ikke været noget behov. Faktisk kunne hele vores muslingeproduktion foregå på kun 2 bæreliner.

Bæreline 5. Den har været reserveret SDU til eventuelle forsøg. Den er fuldstændig overbegroet med små muslinger, der har øget diameteren fra 20 til omkring 50 mm.
De tynger bærelinen kraftigt ned. Vi har ikke taget stilling endnu, om hvad vi skal inden vinteren.