Vi sejlede ud med 4 fiskekasser og 2 store plastikbaljer til opbevaring af muslinger. Mads Hechter ville gerne undersøge muslinger på bændlerne.

Bæreline 1. Bændlerne med små muslinger tynger nu linen så meget at flere af de grå opdriftsbøjer er neddykkede. Det er sket siden den 23. september.

Vi startede fra den vestlige ende. Den første bændel havde kun få muslinger tilbage. Bændel nr. 2 var overvældende stor af muslinger, men under forsøget på at bjerge den raslede næsten alle muslingerne af bændlen. Muslingerne sidder som et lårtykt rør rundt om bændlen, og der skal ikke meget til før røret glider af bændlen og ned i dybet. Den tredie bændel fik vi op helt intakt.

En bændel på 2 m fuld af muslinger kan fylde en balje. 30 – 40 kg små muslinger, hvoraf størrelsen på 30 – 40 mm dominerer. De er smukke og blanke stort set uden rurer. Det er indlysende, at det erhvervsmæssigt undersøges, om denne muslingestørrelse kan udnyttes.

Mads fik baljen med de små muslinger. Han vil undersøge størrelse og vægt af dem. Er det muligt maskinelt at sortere muslingerne i størrelser og udnytte dem industrielt.

Bæreline 2. Her har vi de store muslinger parat til konsum. Vi startede fra den vestlige ende. Vi fik vel 5 strømper op, så var de 4 fiskekasser og en balje fulde af muslinger, og vi måtte stoppe. Der er nok 30 kg muslinger på en god strømpe.

De største muslinger er nu omkring 7 cm, imponerende vækst. Mange af de flotte muslinger er dog i løbet af den sidste måned blevet begroet med rurrer, endda temmelig mange. Det er mærkeligt, at det ikke er sket for de små muslinger på bæreline 1.

Også fra strømperne var klumper af muslinger faldet af under optagningen. Jo længere vi venter med at tage bændler og strømper op og ind til moleanlæget, desto større vil tabet være. Produktionsmæssigt et tab, men for os i foreningen betyder det ikke noget. Vi har i forvejen så mange muslinger, at vi ikke selv kan nå at spise dem.

Bæreline 3. For 3 uger siden blev der imellem 2 grå opdriftbøjer mod øst hængt 7 omkring 2 m lange forsøgsliner op med små planter af søsalat. For en uge siden blev det suppleret med 5 korte liner podet med sukkertang. Det indgår i et forsøg fra Århus Universitet. Universitetet vil undersøge hvordan de trives og vokser under forskellige forhold. Bernt er vores kontaktperson.

Bæreline 5 blev ikke undersøgt.

Vores medlem Mads Kirketerp har med snorkeludstyr undersøgt en stor del af havanlægget. Tilsyneladende ser det godt ud. Bortset fra at nogle af de store opdriftsbøjer er punkteret og er blevet suppleret, har der ikke i år været problemer.
Opdriftsbøjerne er gamle og slidte.