Anlæggets tilstand. De 4 gule farvandsafmærkninger har fået nye splitter og skulle gerne kunne kunne holde til efteråret, hvor de igen efterses. Bæreliner er efterset og sjækel og kovs er skiftet på line 3. Der er indkøbt 6 store røde bøjer, der skal udskiftes med de punkterede bøjer. Disse er markeret med line og grå opdriftsbøje. Minimum et anker mangler line med opdriftsbøje. Linen skal bruges for at kunne flytte ankret.

Bæreline 1. 8. maj blev en bændel på 50 m udhængt. For hver 2 meter er bændlen bundet til bærelinen, og midt imellem belastet med et lille cementlod. Bændlen optager ca. 30 m af den 50 m lange bæreline. Der hænger stadig 2 liner med 1 1/2 år gamle sukkertang. Disse er ikke undersøgt. Den 26. maj blev bændlen besigtiget. Den så fin ud og var næsten ikke bevokset med alger. Ingen synlige tegn på settling af muslinger.

Bæreline 2. Den 26. maj blev 46 en meter lange strømper med minimuslinger fra efteråret 2017 udhængt med 75 cm afstand. Indtil da har de hængt i moleanlægget.
De er strømpet henholdsvis december 2017 og 21. april. De førstnævnte er brudt igennem strømpen og sidder pænt uden på strømpen. De sidst strømpede sidder endnu inde i strømpen. De 36 første strømper er af blandet oprindelse. De sidste 10 er fra december 2017. Settler nye muslinger på disse strømper. Der er ledig kapacitet til flere strømper.

Bæreline 3. Forsøget med 6 liner med sukkertang er nu afsluttet. De 5 er taget op. Den 6. forbliver i anlægget. Forsøget var en succes. Det er let at dyrke sukkertang om vinteren på basis af podede liner. De længste blade var 60 cm lange og op til 8 cm brede.
De vokser ikke længere. Til vinter igen vil de vokse? De burde have været høstet noget tidligere, hvor de var lækre at se på. – På linen er der nu kun en 2 m lang line med sukkertang.

Bæreline 4 og 5. Linerne er udlånt til Mads Hecter, der har forskellige forsøg med bændler til seetling med henblik på en professionel muslingeproduktion.

I moleanlægget resterer der for tiden 25 strømper med minimuslinger og 24 strømper med store muslinger til konsum. Minimuslingerne er relativ store op til 5 cm. Konsummuslingerne er op til 2 år gamle.