Anlægget. De 4 gule farvandsafmærkninger skal kontrolleres 2 gange om året, oktober og april. Fokus på udskiftning af sjækler og split. Næste gang oktober 2018. På bæreline 1, 2 og 3 blev der udskiftet opdriftsbøjer. 5 store røde bøjer er nu koblet på bærelinerne. På line 1 er der endnu 2 hvide opdriftsbøjer i den østlige ende. 5 sjækler med split er udskiftet. En enkelt split var meget slidt. Bærelinen ved en kovs var næsten slidt over. Skaden blev udbedret på stedet. Alle bæreliner med sjækler og kovse blev udkskiftet i april 2017. Alle bæreliner med opdriftsbøjer, kovse og sjækler skal kontrolleres en gang om året inden anlægget tages igang . Vi skal have kovse, sjækler med splitter parat til udskiftning. Ved feltarbejdet var Elviras ” kran” uundværlig. Store rørtænger og en vinkelsliber blev også anvendt. Besætningen på 7 mand lærte meget den dag. – Der var ingen synlige muslinger eller tang på den øvre del af ankerkæden.

Bæreline 1. Kontrolleret for 10 dage siden. Der var rigtig, rigtig mange 3 mm store muslinger på den 50 m lange bændel, også på bærelinen, hvor der endvidere var muslinger på 3 cm fra settling i september-oktober 2017. Det var som det burde være. Ikke kontrolleret den 31. juli.

Bæreline 2. Hele linen gennemgået grundigt. 8 strømper med muslinger fra Mads Hecters forsøg i vinter blev fjernet fra linen. Der var enkelte større muslinger tilbage efter at edderfuglene havde været der i februar. Den ledige strømpeplads var nu dækket med helt små muslinger. De 8 strømper hænger nu inde i moleanlægget til fortsat observation ( frodeforsøg).

45 strømper med minimuslinger udhængt i maj blev gennemspulet med vand. Spulingen var ret så effektiv til af fjerne de helt små muslinger og de totter af tang ( rødalger?) som groede på strømperne. I ugerne fremover må det overvejes om strømperne skal spules på ny. Tabet af større muslinger var minimalt ved processen. Desværre var mange af muslingerne voldsomt begroede med rurer. Der forestår et større rengøringsarbejde når de skal høstes og fortæres.

Mange af strømperne var gledet sammen på bærelinen. De blev adskilt og bundet fast påny med en skridsikker knude. Der blev udhængt et større antal supplerende grå opdriftsbøjer. Det endte med at se pænt og regelmæssigt ud på linen. Bærelinen blev renset for de små muslinger på omkring 3 mm samt de større på omkring 3 cm. Der var ikke så mange af de større muslinger. De blev taget med hjem i en fiskekasse og en del af dem blev strømpet dagen efter ( frodeforsøg) . Strømperne hænger nu i moleanlægget til fortsat observation.

Bæreline 3. For 10 dage siden undersøgte vi sukkertangen, Et enkelt forsøg tilbage. Sukkertangen var også helt dækket med små muslinger. De vil helt naturligt falde af tangen efterhånden. Sukkertangen vokser især i vinterperioden. Vi fjernede ikke de små muslinger fra bærelinen, men nøjedes med at udskifte endebøjerne med de større røde bøjer.

Bæreline 4 og 5 er udlejet til Mads Hecter. Pt har vi heller ikke behov for at bruge dem.