Blog Image

Kerteminde Maritime Haver

Status 1. juli 2017

Anlæggets tilstand Posted on 04 Jul, 2017 14:21:12

Bæreline 1 ( den nordligste) De nysettlede muslinger er vokset ganske lidt siden den 18. juni. Hvor mange der er vil vise sig senere. Der gror ingen alger på linen. De to 5 meter lange liner med sukkertang er nu tætbevokset med sukkertang. Det ser fint ud. Måske skal bærelinen strammes?

Bæreline 2 med de strømpede små muslinger, ser meget fin ud.

Bæreline 3. Her er der nu udhængt 8 små strømper med store muslinger, måske 2 – 3 kg i hver. Lokkemad for de sejlende. Der må gerne tages en strømpe med hjem. Den kan deles i flere portioner. Der er yderligere udhængt 5 to meter lange strømper med små muslinger. I moleanlægget har vi store mængder af muslinger op til 4 cm.

Vi bør 2 gange om måneden kontrollere tilstanden i anlægget for at se om der er noget vi skal gøre. Vi ved fra billeder der er taget ved bunden, at der hist og her er en fin og varieret bevoksning af forskellige alger. Kan vi udnytte bundforholdene til dyrkning af tang?



Status 18. juni 2017

Anlæggets tilstand Posted on 19 Jun, 2017 09:24:56

Det er 4 uger siden, at bændler og strømper blev hængt ud i anlægget. Sejladsens formål var at kontrollere, hvordan det var gået.

Bændlerne. Vi kikkede på et par stykker. De var helt lyse og uden synlige begroninger af alger eller andet. På afstand var der intet at se på dem, men på 20 cm afstand var der mange små mørke prikker på bændlerne. Gned man hånden hen over dem fik man de grå-sorte prikker på hånden. Det er muslinger, der er under 1 mm.

Det kan ikke være bedre. Fremover må vi se om der også kommer alger, søstjerner og rurer på bændlerne. Søstjerner og rurer starter pelagisk og vil på et eller andet tidspunkt sætte sig på bændlerne.

Sidste år på samme tidspunkt havde vi “fangliner” i moleanlægget. De blev hurtigt dækket af fedtemøg ( små brunalger) og polypdyr. På et tidspunkt var der også meget små muslinger, men de forsvandt igen. Til gengæld optrådte der mange søstjerner og krabber, der kun var 2 – 3 mm store. Krabberne starter også pelagisk. Der kom ingen rurer på linerne. Forholdene var ikke egnede.

Strømperne. Vi kunne hurtigt konstatere, at de 2 – 3 cm store muslinger i stort omfang nu havde sat sig på strømpernes yderside. Ved hjælp af deres byssustråde kan de flytte sig. Det var helt som forventet.

Produktionen i vores havanlæg er startet optimalt. Forholdene må fremover kontrolleres regelmæssigt, for at se om der er noget vi ændre til det bedre.



Status 21. maj 2017

Anlæggets tilstand Posted on 23 May, 2017 18:13:49

Den 7. maj blev der sat en kovs i enderne af 4 ud af de 5 bæreliner. Det var konsulent Mads van Deurs, der som tidligere lovet, udbedrede anlægget. Sjeklerne skulle fremover ikke kunne skære bærelinerne over som det skete i 2016. Den sidste bæreline og de tilhørende kovse ligger på materialepladsen.

Den 17. maj var Bernt og Mads fra KMH, samt medlemmer fra Frømandsklubben ude ved anlægget. De 2 sydlige gule markeringsbøjer blev undersøgt. Tilkoblingen til kæde og anker så fin ud.

De 2 nordlige markeringsbøjer blev ikke undersøgt. Generelt så det hele godt ud. Det anbefales dog at alle bøjer til bærelinerne engang løftes fri af vandet, så tilkoblingen til ankerkæden kan undersøges.

Havbunden under anlægget virker fast. Der er godt med bevoksning, mindre sten og grus. En hård bund er en forudsætning for at der engang kan etableres “rev” under anlægget.

Den 21. maj blev der på bæreline 1 udhængt 20 ca. 2 m lange bendler. De blev placeret med et mellemrum på 1,5 m. Om kort tid skulle pelagiske muslingelarver gerne sætte sig på bændlerne og danne grundlag for den fremtidige muslingeproduktion.

På bæreline 1 er der to 5 m lange podede liner. Linerne er podet med æg af sukkertang. Algerne vokser nu massivt på linerne med et tæt løv med blade på 30 – 40 cm. Algerne er uden begroninger. Forsøget er en succes.

bæreline 2 blev der udhængt 25 strømper med små muslinger. Strømperne er ca. 2 m lange og fyldt op med muslinger knapt 2 cm store.

I efteråret 2016 dækkede de små muslinger som et sort tæppe alle strømperne, der var hængt ud i anlægget. Under tæppet var der store muslinger.

Muslingerne blev i december ophængt under broen ved Søndre mole. På arbejdsdagen den 20. maj blev de små muslinger sorteret fra og puttet i strømper. Muslingerne skulle gerne være store nok til konsum hen på efteråret.

På bæreline 3 hænger der kun 3 liner med forskellige tangarter. Forsøget er ikke en succes. Bæreline 4 er ikke hængt ud. Bæreline 5 er forbeholdt forsøg for SDU.

Elvira, vores muslingebåd, blev anvendt til udlægningen af bendler og strømper. Båden er perfekt til formålet. Feltarbejdet tog under en time.



Status 11. marts 2017

Anlæggets tilstand Posted on 19 Mar, 2017 07:52:01

Bæreline 1 (den nordligste).

December 2016: Strømper med muslinger fjernet og hængt op under Jollehavnens Brodække.

Monteret med kovs i begge ender, da eksisterende tilkobling blev skåret over af sjækler.

To 5 m lange liner med belastning i midten og podet med æg af sukkertang hængt på bærelinen.

Marts 2017: På de 2 udhængte liner var der særdeles mange fine ca. 10 cm lange sukkertang.

Bæreline 2

December 2016: Strømper med muslinger fjernet og hængt op under Jollehavnens Brodække.

Linen med flydere afmonteret og placeret på materialepladsen. Linen var næsten helt skåret over i den ene ende (sjækeltilkobling).

Bæreline 3

August 2016: 6 ca. 4 m lange liner (‘rebstiger’) belastet, monteret med blæretang/savtang og nederst små sukkertang, udhængt på bærelinen.

Marts 2017: 3 af linerne var væk. De resterende tre var ret ensartede. Øverst nogle meget grove blæretang/savtang. Den midterste del var uden planter, men overbevokset med rurer og mange små muslinger. På den nedre del var der ud over rurer og muslinger også enkelte meget pæne op til en halv meter store sukkertang. Der bør videreudvikles på dyrkningen af sukkertang.

Bæreline 4

December 2016: Den ubrugte bæreline afmonteret og placeret på materialepladsen.

Bæreline 5. Forbeholdt SDU.

December 2016: Den ubrugte bæreline afmonteret og placeret på materialepladsen.

Bærelinerne generelt

Marts 2017: Linerne 1 og 3 er mere eller mindre overbegroet af en mosaik af små alger, rurer og muslinger. Heriblandt var der også ganske små sukkertang. Meget interessant og lærerigt.

/frode



« Previous